"3D merania pre automobilový - robotický - petrochemický - inžiniersky priemysel"Letecké a terestriálne skenovanie, 2D-3D post-processing, volumetria priestoru, výmery plôch a objemov, BIM data

Inštalujete nové technológie a technická dokumentácia nesedí s realitou?

Rozširujete výrobu do nových priestorov a nepoznáte kvalitu rovinatosti stien a podlahy? Potrebujete identifikovať XYZ pozíciu kľúčových bodov v priestore? Hľadáte technologické vzťahy medzi vnútorným a vonkajším prostredím v priemyselných halách?

Pomôžeme Vám

2D dokumentácia – skutkového stavu (výstup pre CAD, Microstation a pod…)

3D dokumentácia – modely pre konštruktérov, podklady do BIM (Building Information Modeling)

Ľubovoľné rezy priestorom bez potreby opakovaného merania

Panoramatický pohyb v meranom priestore po spracovaní merania

NOVINKA – 3D nástroj pre konštruktérov na priame merania

Volumetria priestoru – zameranie plôch, výpočet objemov

Laserové skenovanie

Krok 1.

Čítaj viac

2D dokumentácia

Krok 2.

Čítaj viac

3D modelovanie

Krok 3.

Čítaj viac

4D BIM

Krok 4.

Čítaj viac
DEVELOPER Inspector Pre našich klientov ponúkame bezplatnú webovú a mobilnú aplikáciu
Vyskúšaj demo

Meranie pred výmenou robotov na lakovacej linke

2D | 3D Projektová dokumentácia

Otázky týkajúce sa predaja Ak máte záujem o naše služby neváhajte nás kontaktovať
Kontaktujte nás