Laserové skenovanie

Laserové skenovanie

Krok 1.

Čítaj viac

2D dokumentácia

Krok 2.

Čítaj viac

3D modelovanie

Krok 3.

Čítaj viac

4D BIM

Krok 4.

Čítaj viac

Meriame vzájomnú polohu budov (budovy, technologické celky, priemyselné zóny, chemický a automobilový priemysel) pozemnými a leteckými meracími zariadeniami. Smerujeme k postupnému meraniu menších jednotiek (silá, dopravníky a iné) a k technologickým detailom objektov (rámy a zapojenie).
Okrem technických meraní vykonávame aj geodetické a kartografické činnosti. Pozrite si video alebo ukážky výstupov.

Laserové skenovanie

site mapa

rgb fotografia
3D model