Video

3D modelovanie priemyselných objektov

Hľadáte kvalitné a precízne 3D modelovanie? Pozrite si toto video o modelovaní širších a užších vzťahov medzi objektmi. Vizualizácia 3D modelu v skutočnej realite, napr. výmenníky a mlyny.


BIM a ďalšie produkty

Čo je to BIM alebo modelovanie informácií o budovách? V tomto videu nájdete informácie o tom, čo robíme a ako BIM pomáha odvetviu efektívnejšie navrhovať, stavať, prevádzkovať budovy a infraštruktúru.


DEVELOPER Inspector – Aplikácia

Prináša vám nové spôsoby, ako ukázať a porovnať vaše projekty vo výstavbe v časovej postupnosti bez toho, aby ste museli byť na webe. Poskytuje vám prístup k vašim údajom kedykoľvek a kdekoľvek aj z vášho mobilného zariadenia. Odporúča sa pre staviteľov, vývojárov, architektov, územných plánovačov a ďalších. Pozrite si naše vzdelávacie video o bezplatnej aplikácii, ktorá je k dispozícii pre počítače, Android a iOS.


Unikátne snímanie významných kultúrnych pamiatok pre záchranu kultúrneho dedičstva

V jednom z našich projektov sme z leteckých UAV snímok a pozemného snímania vyhotovovali dokumentáciu jednej z významných kultúrnych pamiatok Slovenska – Michalskej veže v Bratislave. Dokumentácia môže byť následne využitá pri detegovaní poškodení fasád, striech a iných častí objektu a pri následnej rekonštrukcii.
Pozrite si video s ukážkou dokumentácie, ako je detekcia poškodených oblastí, georeferenčná ortomozaika, tvorba 2D dokumentácie, virtuálna prehliadka a pozerajte sa na kultúrne pamiatky z inej perspektívy.