Ukážky – Exteriér

Niektoré ukážky obsahujú posuvné ovládanie pre vizualizáciu výstupov.

BIM model vytvorený na podklade mračna bodov

Letecká snímka / 3D merateľný model
Laserové skenovanie interiéru a exteriéru budov a objektov

3D merateľný model (mračno bodov)


Meranie plôch objektov strechy

Compare imagesCompare images

Digitálny model povrchu (merateľný výškový model)

Compare imagesCompare images

Merateľná (georeferencovaná) ortomozaika


Polohopis a výškopis – zameranie blízkeho okolia budovy

Compare imagesCompare images

Špeciálne aplikácie


Električkový tunel, dokumentácia súčasného stavu

Identifikácia poškodenia opláštenia
Poškodenie tunela
Analýza poškodeného miesta