Ukážky – Interiér

Niektoré ukážky obsahujú posuvné ovládanie pre vizualizáciu výstupov.

3D zobrazenie a vytvorenie projektovej dokumentácie na základe laserového mračna bodov




BIM model vytvorený na podklade mračna bodov










Rovinatosť podláh – presné odchýlky od referenčnej roviny


Compare imagesCompare images

Virtuálna prehliadka naskenovaným mračnom bodov