Všetky ukážky

Niektoré ukážky obsahujú posuvné ovládanie pre vizualizáciu výstupov.

3D zobrazenie a vytvorenie projektovej dokumentácie na základe laserového mračna bodov


Rovinatosť podláh – presné odchýlky od referenčnej roviny

Compare imagesCompare images

Merateľné mračno bodov


Virtuálna prehliadka naskenovaným mračnom bodov


Laserové skenovanie interiéru a exteriéru budov a objektov


Meranie plôch objektov strechy

Compare imagesCompare images

BIM model vytvorený na podklade mračna bodov


3D merateľný model (mračno bodov)


Letecká snímka / 3D merateľný model


Merateľná (georeferencovaná) ortomozaika


Digitálny model povrchu (merateľný výškový model)

Compare imagesCompare images

Polohopis a výškopis – zameranie blízkeho okolia budovy

Compare imagesCompare images

Špeciálne aplikácie


Električkový tunel, dokumentácia súčasného stavu

Identifikácia poškodenia opláštenia
Poškodenie tunela
Analýza poškodeného miesta